Privacy verklaring

 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren hoe ik met uw gegevens omga.

De gegevens worden verwerkt door:
Via de Voeten
Erna Hodenius
Heijtmorgen 13
5375 AL Reek
KvK nr 52531457

Via de Voeten krijgt de gegevens van uzelf via de volgende kanalen: mondeling, via telefoon, app of mail.

De volgende gegevens worden verwerkt:
Naam, adres en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Verzekering
Medische gegevens
Hulpvraag

Doeleinden:
- voor het onderhouden van contact
- voor het maken van een factuur
- voor het maken van een behandelplan

De medische gegevens moeten 15 jaar bewaard worden, de facturen 7 jaar (belasting). Dit is bepaald in de wetgeving. Uw gegevens worden achter slot bewaard. Mijn cliëntvolgsysteem is vergrendeld. Mijn back-up wordt achter slot bewaard.
Een datalek dien ik onmiddellijk te melden, zowel bij mijn klanten als bij de autoriteit persoonsgegevens. Iedere nieuwe klant tekent een behandelovereenkomst.

Ik heb een stappenplan voor kindermishandeling en huiselijk geweld:
- in kaart brengen wat ik signaleer
- overleggen met collega (zonder noemen van naam) of veilig thuis
- wegen van geweld of kindermishandeling
- beslissen of hulpvraag te organiseren is, of dat het gemeld moet
  worden bij de betreffende  instanties.

Transparantie:
Mijn klanten hebben het recht om hun dossier in te zien.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze aan mij stellen.