Algemene voorwaarden

Afspraak maken:
Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.

Aankomsttijd:
Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Annulering:
Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u zonder afzegging de afspraak niet nakomt, dan breng ik het volledige tarief in rekening.

Betaling:
Betaling dient meteen na de afspraak/behandeling te gebeuren. Er is een pin mogelijkheid in Reek.

Tarieven:
Ik ben vrijgesteld van BTW voor de behandelingen.

Cadeaubonnen:
Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld en te gebruiken tot een jaar na uitschrijfdatum.

Persoonlijke gegevens:
Voor aanvang van een massage wordt u vriendelijk verzocht de juiste gegevens te verstrekken omtrent uw medische gezondheid. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden. 

Contra-indicaties:
Een masseur is geen fysiotherapeut. Hierdoor kunnen klachten die een specialistische aanpak vereisen niet worden opgelost d.m.v. een massage. Wel kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgafspraken zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kan u gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Disclamer:
Via de Voeten is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling. Via de Voeten is niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde informatie danwel verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik. Via de Voeten behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol, geestverruimende middelen o.i.d.
Wanneer u zich laat behandelen bij Via de Voeten, dan is dit geheel op eigen risico.